• อบรมทักษะอาชีพ
  • MAYO
  • โครงการ1ตำบล1SMEเกษตร
  • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
  • โครงการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
  • ศูนย์บ่มเพาะ ม.หาดใหญ่
  • รับทำเว็บไซต์หาดใหญ่ สงขลา รบจองทัวร์ จองห้องพัก ระบบจัดการ

2017-12-25 | โครงการการพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมDigital รับจำนวนจำกัด!!!!
2017-09-01 | รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร "การทำธุรกิจอาหารเมนูนานาชาติ" รุ่นที่ 1 และ 2 อบรมวันที่ 8-10 และ 15-17 กันยายน 2560
2017-07-13 | กระทรวงอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล (ฟรี!!!!!) หมดเขตรับสมัคร 30 ก.ย. 60
2017-06-27 | ขอเชิญร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลี ในงาน Thailand Industry Expo 2017 หมดเขตลงทะเบียน 7 ก.ค. 2560
2017-06-06 | ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดภาพยนต์โฆษณาให้บริษัทมาโย่ ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท หมดเขต 29 มิ.ย. 2560
2017-05-10 | เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการOTOPภาคใต้ตอนล่าง กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร จะมีการจัดโครงการ 3 ครั้ง ณ ม.อ.หาดใหญ่ และอ.เมือง จ.สตูล
2017-04-24 | โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SMEเกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของเกษตรไทย ขอรับสินเชื่อได้จนถึง 31 มี.ค. 61
2017-04-24 | การอบรมหลักสูตร"4ธาตุในการสร้างแบรนด์" โดย ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ วันที่ 20พ.ค.60 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล
2017-02-25 | โครงการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา Cultural and Wisdom Talent 2017 หมดเขต 30 เม.ย. 60
2017-01-26 | โครงการ วัยรุ่น 1000 ร้าน ครั้งที่ 3
2016-08-25 | การอบรมทักษะการประกอบอาชีพการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ (ไอศครีม, เบเกอร์รี่) ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
2016-06-15 | รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP ร่วมโครงการ
2014-09-08 | ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ Taiwan-Thailand Incubator Training รุ่นที่ 3 ณ ประเทศไต้หวัน
2014-07-30 | ขอเชิญส่งข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เผยแพร่ผ่าน www.research2biz.com
2014-07-11 | บทสัมภาษณ์ ไอศกรีมนมแพะ “บายใจ” ทางเลือกใหม่สำหรับคอไอศกรีมและผู้รักสุขภาพ
2017-12-25 | โครงการการพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมDigital รับจำนวนจำกัด!!!!
2017-09-01 | รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร "การทำธุรกิจอาหารเมนูนานาชาติ" รุ่นที่ 1 และ 2 อบรมวันที่ 8-10 และ 15-17 กันยายน 2560
2017-07-13 | กระทรวงอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล (ฟรี!!!!!) หมดเขตรับสมัคร 30 ก.ย. 60
2017-06-27 | ขอเชิญร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลี ในงาน Thailand Industry Expo 2017 หมดเขตลงทะเบียน 7 ก.ค. 2560
2017-06-06 | ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดภาพยนต์โฆษณาให้บริษัทมาโย่ ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท หมดเขต 29 มิ.ย. 2560
2017-05-10 | เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการOTOPภาคใต้ตอนล่าง กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร จะมีการจัดโครงการ 3 ครั้ง ณ ม.อ.หาดใหญ่ และอ.เมือง จ.สตูล
2017-04-24 | โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SMEเกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของเกษตรไทย ขอรับสินเชื่อได้จนถึง 31 มี.ค. 61
2017-04-24 | การอบรมหลักสูตร"4ธาตุในการสร้างแบรนด์" โดย ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ วันที่ 20พ.ค.60 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล
2017-02-25 | โครงการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา Cultural and Wisdom Talent 2017 หมดเขต 30 เม.ย. 60
2016-06-15 | รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP ร่วมโครงการ
2014-09-08 | ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ Taiwan-Thailand Incubator Training รุ่นที่ 3 ณ ประเทศไต้หวัน
2014-07-11 | บทสัมภาษณ์ ไอศกรีมนมแพะ “บายใจ” ทางเลือกใหม่สำหรับคอไอศกรีมและผู้รักสุขภาพ

ขนมกล้วยอบกรอบ

หจก. I-Web Hatyai

ไอศกรีมนมแพะ บายใจ

ผลิตภัณฑ์ เซรามิก สไตล์ อิสลามิก

โปรแกรมสร้างเวบไซต์สำเร็จรูป iSwallows

น้ำมันหล่อลื่นใบเลื่อย CUTSAWS LUB

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ขนมพื้นถิ่นดินแดนใต้

 
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ( Hatyai Tech Startup Club )

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม pôrt dë biz HBS คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
นักศึกษารับฟังการบรรยายความรู้ เรื่องความคิดริเริ่มและทางเลือกในการประกอบธุรกิจ

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องG106 อาคารU-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
การประเมินผลการดำเนินการโครงการUBIรอบ 6 เดือน ประจำปี 2560

วันที่ 21-22 กันยายน 2560 ณ อาคารLRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ประมวลภาพ การอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจอาหารเมนูนานาชาติ รุ่นที่ 1 และ 2

วันที่ 8-10 และ 15-17 กันยายน 2560 ณ ห้อง G-106 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ร่วมฟังโครงการบรรยายพิเศษ"เดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศไทย Thailand 4.0 กับกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นไทย"

วันที่ 31 สิหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ ห้อง Blue Ocean อาคารคณะบริหารธุรกิจ(HBS) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
MAYO หมูอร่อย ประกวดภาพยนต์โฆษณา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดวิเคราะห์สำหรับให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับ BDSP และ SP

ณ โรงแรมเมซอง เดอ เชียร์ จังหวัดตรัง วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560
 
THAIFEX – World of Food Asia 2017 และเยี่ยมโรงงานABDULLAH BAKERY

วันที่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความสำเร็จและการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำ โดย อ.อุกฤฌ น้านิรัตศัย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องหลาโอน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
 
อบรมหลักสูตร “4 ธาตุในการสร้างแบรนด์” โดยคุณสรณ์ จงศรีจันทร์ บริษัท แบรนด์เอนี่ติง จำกัด (BRANDANYTH

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล
 
การประชุมเจ้าหน้าที่โครงการสร้างระบบสนับสนุน SMEs/OTOP แบบบูรณาการระดับท้องถิ่น(RISMEP) จ.สงขลา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
 
การประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและภูมิปัญญา CUTURAL AND WISDOM TALENT 2017

วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องแมกโนเลีย ศรีภูปาร์ค Buri Sriphu Boutique Hotel
 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เครื่อข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯภาคใต้ตอนล่าง

วันที่ 20-21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารLRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
โครงการ วัยรุ่น 1000 ร้าน ครั้งที่ 3 "Everyone can beauty"

ประมวลภาพกิจกรรม
 
ประชุมกรั่นกรอง โครงการ UBI ปีงบประมาณ 60

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1401 อาคาร ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ(LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
 
โครงการวัยรุ่น 1000 ร้าน

วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 ณ U- Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
Pre-Screening

วันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องอินโนเวชั่น อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
อบรมทักษะฯแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะ ไอศครีม,เบเกอรี่

ประมวลภาพกิจกรรม
 
โครงการ New OTOP Entrepreneurs รุ่น 2 จ.ปัตตานี

วันที่ 12-14 ก.ค.59 และ วันที่ 2-3 ส.ค. 59
 
ประชุม งานและการแถลงข่าว OTOP ทั่วไทยฯ


 
SME Provincial Champions

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2559 ณ Sing Golden Place Hotel
 
โครงการ New OTOP Entrepreneurs รุ่น 1 จ.สงขลา

โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 11 กรมส่งเสริมอุตสาหก
 
ประชุมสรุปผลโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดSMEs Provincial Champion

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกระจูด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการSMEsเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทุน

28 เมษายน 2559 ณ ห้องอบรม U-301 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ตลาดนัด U-Plaza

จัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 น.-14.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร U-Plaza
 
Hatyai Tech Startup ครั้งที่ 1

วันที่ 8-10 เมษายน 2559 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่องเถ้าแก่น้อย จุดประกายการเป็นเจ้าของธุรกิจ

วันที่ 1 เม.ย.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
นำเสนอสรุปผลดำเนินงาน โครงการ สุดยอด SMEsจังหวัด

วันที่ 8 มีนาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน UBI รอบ 12 เดือน

วันที่ 8-9 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
Y.E.S. Idea Challenge สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษา

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559
 
โครงการอบรมการทำเว็บไซต์ให้เป็นธุรกิจ

วันที่ 18 - 21 ก.ย. 57 ณ ห้องประชุมมะหาด (U-301) และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (U-309) อาคาร U-Plaza
 
ชมรม SMEs Junior ประชุมสามัญ ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 17 ก.ย. 57 ณ ชั้น G อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ติดตามความก้าวหน้า บจก.เบญจเมธา เซรามิก

วันอังคารที่ 16 ก.ย. 57 ณ บจก.เบญจเมธา เซรามิก จ.ปัตตานี
 
โครงการ Home Coming Day

วันพุธที่ 10 ก.ย. 57 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
โครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์และการจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล

วันที่ 4 - 7 กันยายน 2557 ณ ตำบลศาลาด่าน อำเภอลันตา จังหวัดกระบี่
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubation)

วันพุธที่ 27 ส.ค. 57 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
โครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 (บูธขายไอศกรีมนมแพะ "บายใจ")

วันพุธที่ 20 ส.ค. 57 ณ สโมสรนักศึกษา และศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
โครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 (บูธรับสมัครสมาชิกชมรม)

วันพุธที่ 20 ส.ค. 57 ณ สโมสรนักศึกษา และศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ประชุมสมาชิกชมรม SMEs Junior ครั้งที่ 2/2557

วันจันทร์ที่ 18 ส.ค. 57 ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ประชุมสมาชิกชมรม SMEs Junior ครั้งที่ 1/2557

วันพฤหัสบดีที่ 14 ส.ค. 57 ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบทางประสาทสัมผัสในอุตสาหกรรมอาหาร"

วันพฤหัสบดีที่ 7 ส.ค. 57 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
 
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา OTOP จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2557 - 2560

วันจันทร์ที่ 4 ส.ค. 57 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลช อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
 
ร่วมประชุมเพื่อจัดการความรู้ เรื่อง "บ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารและเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของสมุนไพ

ระหว่างวันที่ 27 - 29 ก.ค. 57 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ
 
ประชุมคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ภาคใต้ตอนล่าง (5/2557)

วันพุธที่ 16 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุมครีเอชั่น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 
ร่วมสัมมนาหัวข้อ “ช่องทางการจัดจำหน่าย ขยายโอกาส ฝ่าเศรษฐกิจขาลง (กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง)

วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องสิงห์ทอง ชั้น 2 โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส หาดใหญ่
 
ประชุมติดตามและประเมินฯ หน่วย UBI ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 2/2556 (รอบ 12 เดือน)

วันที่ 18-20 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ม.สงขลานครินทร์
 
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของผู้ประกอบการในโครงการ

วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557
 
ประชุมคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ภาคใต้ตอนล่าง (4/2557)

วันพุธที่ 18 มิ.ย. 57 ณ ห้องประชุมครีเอชั่น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 
โครงการ บ่มเพราะต่อยอด 2556


 
โครงการ Tour Organizer

ระหว่างวันที่ 25 -27 มกราคม 2557 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
หาดใหญ่แฟร์ 57


 
สกอ.ตรวจเยี่ยมหน่วย UBI


 
เยี่ยมผู้ประกอบการ เบญจเมธาเซรามิก จังหวัดปัตตานี


 
โครงการเปิดโลกกิจกรรม


 
ประเมินรอบ 6 เดือน


 
ประชุมสมาชิกชมรม SMEs Junior ครั้งที่ 1/2556


 
นศ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ศึกษาดูงาน


 
นศ.ชมรม SMEs Junior ออกค่ายสตูล


 
คณะที่ปรึกษากองทุนตั้งตัวได้เตรียมความพร้อมการเป็น ABI


 

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383