2016-06-15


รับสมัคร ผู้ประกอบการ OTOP  เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่" (New OTOP Entrepreneurs)

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

อบรม วันที่ 8-10 และ 16-17 ก.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Download ใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/RnJ7gO

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
091-0471909,081-8966147,074-424487

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383