2017-04-24

ขอรับสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ ศูนย์ธุรกิจสินเชื่อสงขลา 074-234142 ต่อ 61-62

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383