ชื่อผู้ประกอบการ : ฐณิภัญจ์ เพ็ชรบูรณ์
ชื่อบริษัท : อสังหาริมทรัพย์

ผลิตภัณฑ์ :
ที่อยู่ : 38 ซ.1 (สาธิต) ถ.เขารูปช้าง ต.ปาดังเบซาร์
อ.สะเดา จ.สงขลา 90240 โทร. 074-522056,081-2762031

ชื่อผู้ประกอบการ : ฐิดากาญจน์ โกศัยกานนท์
ชื่อบริษัท : ร้านดอกไม้

ผลิตภัณฑ์ :
ที่อยู่ : วันเกิด 14/11/2525
ที่อยู่ : หมู่บ้านพฤษกษาชาติ 47 ม.2 
ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-361396.086-9677293

ชื่อผู้ประกอบการ : ณัฐพล เที่ยงตรง
ชื่อบริษัท : เบิร์ดฟาร์มาซี

ผลิตภัณฑ์ :
ที่อยู่ : 123

ชื่อผู้ประกอบการ : ธนชนก ญาณวุฒิโท
ชื่อบริษัท : ร้านพี่ใหญ่ ถ่ายเอกสาร

ผลิตภัณฑ์ :
ที่อยู่ : 69/1 ม.6 บ้านนาสน ต.ทุ่งตำเสา.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-252734 , 087-3932893

ชื่อผู้ประกอบการ : ธนพล เอี่ยมศิริ
ชื่อบริษัท : ยูไนเต็ด ดีไซน์

ผลิตภัณฑ์ :
ที่อยู่ : 4/92 ม.1 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-365034,080-7757245

ชื่อผู้ประกอบการ : นายจักรพงศ์ สาลิฟา และ นายจิรวัฒน์ ทองใหญ่
ชื่อบริษัท : โครงการจัดตั้ง หจก.I-web hatyai

ผลิตภัณฑ์ :
ที่อยู่ : 49 ซอย 1 ถนน จันทร์วิโรจน์ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110 Tel 082-4367159 Fax. E-mail: iwebhatyai@gmail.com

ชื่อผู้ประกอบการ : นายจักรพงศ์ สาลิฟา และ นายจิรวัฒน์ ทองใหญ่
ชื่อบริษัท : โครงการจัดตั้ง หจก.I-web hatyai

ผลิตภัณฑ์ : 1.… ระบบจัดการร้านอาหารออนไลน์…………………..…………………………………… 2. … ระบบฐานข้อมูลออนไลน์…………………………..…………………………………… 3……ระบบการจองห้องพักออนไลน์
ที่อยู่ :

49 ซอย 1 ถนน จันทร์วิโรจน์ ตำบล หาดใหญ่  อำเภอ หาดใหญ่  จังหวัด สงขลา 90110

Tel  082-4367159      E-mail:   iwebhatyai@gmail.com                       


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383