ชื่อผู้ประกอบการ : ฐิดารัตน์ อภิสินพัฒนายศ
ชื่อบริษัท : ร้านพี่ใหญ่ ถ่ายเอกสาร

ผลิตภัณฑ์ :
ที่อยู่ :
10 ถ. เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074- 252734 , 083-3981772
mc-kikapoo@hotmail.com

ชื่อผู้ประกอบการ : นายวัสลาม ลาเฉลิม
ชื่อบริษัท :

ผลิตภัณฑ์ : ร้านขายอาหารสัตว์ กรงนก อาหารไก่ อาหารสัตว์เลี้ยง
ที่อยู่ :
192 ถ.เพชรเกษม ซ.12เทศาพัฒนา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ชื่อผู้ประกอบการ : นายกรทักษ์ ปิยะกาญจน์
ชื่อบริษัท :

ผลิตภัณฑ์ : ผลิตและจำหน่ายเสื้อสกรีนและอื่นๆ
ที่อยู่ :
2/3 ถ.สัจจกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ชื่อผู้ประกอบการ : นางสาวฐิดากาญจน์ โกศัยกานนท์
ชื่อบริษัท :

ผลิตภัณฑ์ :
ที่อยู่ :
47 ม.2 หมู่บ้านพฤกษชาติ ถ.เพชรเกษม ซ.หมู่บ้านพฤกษชาติ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ชื่อผู้ประกอบการ : นางสาวฐณิกัญจ์ เพ็ชรบูรณ์
ชื่อบริษัท :

ผลิตภัณฑ์ : ซื้อมา-ขายไป(อสังหาริมทรัพย์)
ที่อยู่ :
38 ถ.เขารูปช้าง ซ.1(สาธิต) ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383