ชื่อผู้ประกอบการ : คุณอัฏฐพล เทพยา
ชื่อบริษัท : หจก.หลานยายต๋อย

ผลิตภัณฑ์ : กล้วยอบกรอบเคลือบช๊อคโกแลต
ที่อยู่ :

41  หมู่ที่ ถนนกรีนพาร์ค  ตำบลคลองแห  

อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา   90110   

Tel 085-797-2309 
   E-mail: autta_decor@hotmail.com                    


ชื่อผู้ประกอบการ : นายจักรพงศ์ สาลิฟา และ นายจิรวัฒน์ ทองใหญ่
ชื่อบริษัท : โครงการจัดตั้ง หจก.I-web hatyai

ผลิตภัณฑ์ :
1. ระบบจัดการร้านอาหารออนไลน์
2.ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
3.ระบบการจองห้องพักออนไลน์
ที่อยู่ :

49 ซอย 1 ถนน จันทร์วิโรจน์ ตำบล หาดใหญ่  อำเภอ หาดใหญ่  จังหวัด สงขลา 90110

Tel        082-4367159              E-mail:   iwebhatyai@gmail.com                  

 โทรศัพท์มือถือ :  082-4367159  

ชื่อผู้ประกอบการ : นายเฉลิมพงษ์ ชาติวัฒนา
ชื่อบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มแพะไอศครีม

ผลิตภัณฑ์ : ไอศกรีมนมแพะ
ที่อยู่ : เลขที่  44/12  หมู่ที่  3  ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  90110

โทรศัพท์มือถือ  087-3995133     eMail : pongcht@hotmail.com

ชื่อผู้ประกอบการ : น.ส. นูริญาวาตี เบญจเมธา และ นาย เอ็มโซเฟียน เบญจเมธา
ชื่อบริษัท : บจก.เบญจเมธา

ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เซรามิก สไตล์ อิสลามิก
ที่อยู่ :

122/7  ม.5  ต.ลางา   อ.มายอ จ.ปัตตานี 94190 

 Tel       089-6553900          E-mail:   nuriyawatee@gmail.com

โทรศัพท์มือถือ :           089-6553900           


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383