ชื่อผู้ประกอบการ : นายกฤษณ์ รัตนมณี
ชื่อบริษัท :

ผลิตภัณฑ์ :
ที่อยู่ :
248/1 ม.5 ถ.สงขลา-ระโนด ต.สทิ้งหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ชื่อผู้ประกอบการ : นายกิตติรัตน์ จินดามณี
ชื่อบริษัท :

ผลิตภัณฑ์ :
ที่อยู่ :
108 ม.10 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา


ชื่อผู้ประกอบการ : นางเขมจิรา เรดิค
ชื่อบริษัท :

ผลิตภัณฑ์ :
ที่อยู่ :
22/6 ม.5 พฤกษาการ์เด้นโฮม ถ.หยงสตาร์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ชื่อผู้ประกอบการ : นายธนสวิตต์ หมวกขวัญ
ชื่อบริษัท :

ผลิตภัณฑ์ :
ที่อยู่ :
59 ม.3 ต.น้ำข้าว อ.จะนะ จ.สงขลา

ชื่อผู้ประกอบการ : นางสาวบุศรินทร์ โพธิ์ทอง
ชื่อบริษัท :

ผลิตภัณฑ์ : ร้านอาหารครัวโพธิ์ทอง
ที่อยู่ :
27 ม.6 คอกช้าง ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383